Home » Main » Een kernonderdeel als cosument en als ondernemer: Het incassotraject

Een kernonderdeel als cosument en als ondernemer: Het incassotraject

Een kernonderdeel als cosument en als ondernemer: Het incassotraject

Als uw debiteuren hun facturen niet betalen, bent u veelal genoodzaakt om een incassotraject te starten. Dit traject kent verschillende fasen en in elke fase wordt uw debiteur op een andere manier benaderd.

 

Fase 1: de pre-incasso

Zodra u een factuur stuurt, hoopt u natuurlijk dat uw klant binnen de afgesproken termijn betaalt. Mocht dit niet zo zijn, dan stuurt u een kosteloze aanmaning, waarin u de klant de mogelijkheid biedt om zonder extra incassokosten binnen 14 dagen te betalen. In deze aanmaning kondigt u ook aan dat u een incassobureau zult inschakelen als de factuur niet binnen de aangegeven termijn wordt betaald. U meldt dan tevens dat de bijkomende incassokosten voor rekening van de debiteur zijn en hoe hoog deze kosten kunnen zijn.

 

Fase 2: de minnelijke incasso

Betaalt uw klant niet, dan draagt u de vordering over aan een incassobureau. Dit bureau schrijft uw debiteur nogmaals aan volgens de afspraken die u hierover in uw algemene voorwaarden hebt opgenomen. Heeft u hierover niets in uw voorwaarden opgenomen, dan stuurt het incassobureau eerst nog een laatste aanmaning zonder incassokosten, omdat het dit volgens de wet verplicht is. Wordt er dan nog niet betaald, dan schrijft het incassokantoor de debiteur nogmaals aan, maar nu voor het factuurbedrag inclusief incassokosten. Veel incassobureaus nemen daarnaast ook op andere manieren contact op met uw klant, bijvoorbeeld per telefoon of per e-mail.

 

Fase 3: de gerechtelijke incasso

Voor het starten van het gerechtelijke traject is een dagvaarding een vereiste. Deze wordt veelal door het incassobureau opgesteld of door juristen met wie het bureau samenwerkt. De dagvaarding wordt vervolgens door een deurwaarder aan de debiteur bezorgd. In de dagvaarding wordt de debiteur opgeroepen voor de rechter te verschijnen en worden tijd, plaats en datum van de rechtszaak genoemd. Betaalt uw debiteur vóór deze datum, dan hoeft de rechtszaak geen doorgang te vinden. Op de rechtszaak beslist de rechter over uw eis tot betaling. Is de gedaagde partij (uw debiteur) niet aanwezig, dan spreekt de rechter een verstekvonnis uit waarin hij uw eis toewijst. Als uw debiteur wel aanwezig is of schriftelijk reageert, geeft de rechter instructies over het vervolg van de procedure.

 

Fase 4: de uitvoering van het rechterlijke vonnis

Zodra de rechter uw eis heeft toegewezen, betekent de deurwaarder het vonnis aan de debiteur. Betaalt deze dan nog steeds niet vrijwillig, dan wordt er veelal beslag gelegd op bankrekeningen, inkomsten of onroerende goederen. Over het algemeen schiet u als eiser de kosten voor de gerechtelijke procedure voor en worden deze vervolgens op de debiteur verhaald. Het is dus van belang om van te voren met het incassobureau te overleggen zodat u niet voor onverwachte uitgaven komt te staan.

 

Comments are closed.